customer-owned tooling

(COT) – beställarägda verktyg – princip för tillverkning av chipp på beställning: beställaren ansvarar för tillverkningen, till exempel chippens layout, i minsta detalj. Tillverkningsföretaget tillhandahåller lokaler och utrustning, men beställaren levererar alla de filer som behövs för tillverkningen. Principen används mer och mer sedan början av 2000-talet.

[innovation och produktion] [processorer] [ändrad 3 december 2019]