cybermord

mord genom manipulering av datoriserad sjukvårdsutrustning. Till exempel genom att angriparen på distans stänger av en pacemaker som är ansluten till internet. – Jämför med cybercide, som är något helt annat.

[hälsa] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 18 april 2020]