cybercide

  1. – radering av all information om en person på nätet. Personen blir då virtuellt obefintlig. Ordet används dels:
    • – om när personen själv tar bort in­for­ma­tionen, dels:
    • – om när någon annan gör det som sabotage, utan den berörda personens vetskap. – Se också rätten att bli bortglömd;
  2. – tjänst för radering av alla data från kasserade hård­diskar.

– Jämför med cybermord, som verkligen är mord.

[data] [it-säkerhet] [juridik] [lagringsmedier] [självutplåning] [ändrad 5 februari 2021]

Dagens ord: 2015-12-03