Cybersuds

namn på sammankomster varje vecka för folk i it‑branschen. Det började på 1990‑talet i Silicon Valley och spred sig till New York och andra platser. Riktigt stora sammankomster kallades för Super Cybersuds. Syftet var att knyta kontakter och starta företag. Sammankomsterna upphörde efter några år. – Namnet: Suds syftar troligen på den öl som dracks (alltså skummet). – Se också cyber.

[inaktuellt] [it-historia] [socialt] [ändrad 8 september 2017]