d-commerce

d-handel ibland förekommande be­teck­ning på för­sälj­ning av digitalt material på internet. Hela trans­aktionen be­ställ­ning, be­tal­ning och le­ve­rans sker på inter­net. Det är en typ av e-handel.