Damn Small Linux

(DSL) – en distribution av operativ­systemet Linux, avsedd för datorer med Intelprocessor. Den senaste versionen är från 2008. – Se damnsmallinux.org.

[linux] [ändrad 7 mars 2021]