dashboard

  1. informationspanel, info­panel, manöver­panel, instru­ment­brädaanvändargräns­snitt med flera mätare som visar aktuell, snabbt föränderlig information. Syftet är att ge an­vändaren bred över­blick. Om panelen också ger möjlig­het att påverka händelserna kallas det för manöver­panel, annars infopanel;
  2. – i Apples operativsystem OS X (numera macOS), version 10.4 (Tiger) och senare versioner var Dashboard en samling små­program, widgets, som, när man aktiverade Dash­board, visades som små ikoner i ett extra, halvgenomskinligt lager på bild­skärmen. I version 10.15, Catalina, från 2019 saknas Dashboard.

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [nerlagt] [ändrad 10 juni 2019]