data lake

datasjö – stor mängd data som sparas i oförändrad form. Alltså utan någon form av normalisering eller annan anpassning. Uttrycket används inom big data, i synnerhet när det gäller Hadoop. Kallas också för data reservoir, datareservoar.

[data] [ändrad 3 januari 2018]