data lake

datasjö – stor mängd data som sparas i oförändrad form i ett gemensamt förråd. Alltså utan någon form av normalisering eller annan anpassning. Det kan vara både strukturerade och ostrukturerade data. – Uttrycket data lake används inom big data, i synnerhet när det gäller Hadoop. Kallas också för data reservoir, datareservoar.

[data] [ändrad 15 maj 2022]