data temperature

”datatemperatur” – uttryck för efterfrågan på olika uppgifter i en databas. Ofta efterfrågade data i en databas är heta; sällan efterfrågade data är kalla.

[databaser] [ändrad 9 februari 2018]