datafrackning

sökning efter svår­funnen information i stora data­mängder. – Det kan handla både om en­staka uppgifter och om statistiska samband. Datafrackning, på engelska data fracking, be­skrivs som steget efter datautvinning (data mining): alla lättåtkomliga data har redan samlats in och analyserats, så nu är utmaningen att hitta svåråtkomliga data. Datafrackning är ingen specifik teknik, utan ett allmänt ord för sökning efter information som tidigare metoder för dataut­vinning har missat.  – Ordet: Frackning, på engelska fracking, är ett kontroversiellt sätt att utvinna gas och olja ur underjordiska skiffer­­lager. Det kan ge tillgång till gas och olja som inte är åtkomliga med vanliga metoder. Det fullständiga namnet är hydraulisk spräckning, på engelska hydraulic fracturing, därav kortformen fracking.

[informationshantering] [ändrad 16 oktober 2014]