datafusion

(data fusion) – sammanställning av data som är från olika källor och som gäller samma person eller objekt (entitet). Sammanställningen ska göras så att resultatet blir korrekt, aktuellt, konsistent och användbart.

[data] [ändrad 4 april 2020]