datahärkomst

(data lineage) – komplett lista över källan till uppgifter (data) i ett it‑system och hur de har spridits och använts. – Datahärkomst gäller i princip hela livscykeln för data. Funktioner för registrering av datahärkomst används bland annat för kvalitetskontroll och felsökning. Kallas också för tillkomsthistorik eller bara historik. – Man skiljer ibland mellan teknisk datahärkomst (technical data lineage), som gäller hur data lagts in och hanterats i it-systemet, och verksamhetsmässig datahärkomst (business data lineage), som gäller hur data har inhämtats och behandlats i verksamheten.  – Se också proveniens.

[data] [ändrad 13 augusti 2019]

Dagens ord: 2018-09-04