datahärkomst

(data lineage) – komplett lista över källan till uppgifter (data) i ett it‑system och hur de har spridits vidare och använts. Funktioner för registrering av datahärkomst används bland annat för kvalitetskontroll och felsökning. Kallas också för tillkomsthistorik eller bara historik. – Se också proveniens.

[data] [ändrad 13 augusti 2019]

Dagens ord: 2018-09-04