datalektiker

(skämtsamt) – en som inte begriper sig på datorer. Ordet anspelar på dyslektiker, men är språkligt felaktigt. Egentligen betyder data­lektiker ’en som läser data’. Det är den utbytta förleden dys- som står för svårigheter eller problem.