datalektiker

(skämtsamt) – en som inte begriper sig på datorer. – Ordet datalektiker anspelar på dyslektiker, men är språkligt felaktigt. Egentligen skulle datalektiker betyda en som läser data. Det är förleden dys- (inte -lektiker) som står för svårigheter eller problem.

[it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 2 februari 2022]