datarum

(dataroom, data room)lösen­ords-skyddad dokumentsamling på webben. – Data­rum inne­håller ofta konfidentiell information i samband med offerter, företagsköp eller sammanslagningar. Budgivare som säljaren anser vara seriösa får tillgång till lösenordet och därmed till dokumenten. Ofta finns det ett särskilt lösenord för varje dokument. Det finns företag som tillhandahåller datarum som en avgiftsbelagd tjänst. – Även (särskilt i icke engelskspråkiga länder): samling med dokumentation på webbplats eller, lite ålderdomligt, datorrum.

[informationshantering] [åtkomst] [ändrad 23 maj 2018]