alfanumerisk

sammanfattande för bokstäver, siffror, andra skrivtecken – en datatyp. Används om data i form av vanlig skriven text, som namn och adress. En alfanumerisk sekvens kallas för teckensträng eller bara sträng. Det som förr kallades för alfanumeriska data kallar man numera oftast bara för text. – Ordet kommer av alfa­bet och numerisk. – På engelska alphanumeric.

[programmering] [tecken] [ändrad 7 juni 2017]