datoradress

den del av en IP‑adress som identifierar en bestämd dator (eller annan enhet) i ett nätverk. Det är den andra av IP‑adressens två delar. Den första delen av IP‑adressen kallas för nätadress. – De första siffrorna i en datoradress kan ange vilket subnät som datorn ingår i, ifall nätverket har subnät..

[internet] [ändrad 26 januari 2021]