subnät

  1. – del av ett internetanslutet nätverk. – Ett subnät kännetecknas av att det har en särskild sekvens av de IP‑adresser som nätverket disponerar. Närmare bestämt är det den del av IP‑adresserna som kallas för datoradresser (host addresses) som delas upp i två eller flera sekvenser, en för varje subnät. Ett subnät kan administreras som ett eget nätverk. – Subnetting är uppdelning av ett nätverk, vanligtvis ett större sådant, i flera subnät för att man bättre ska kunna använda IP‑adresserna, och för att mindre nätverk är enklare att administrera. – Se också subnätsmask samt nätverkssegment och virtuellt lokalt nätverk (VLAN);
  2. – äldre betydelse: del av ett större lokalt nätverk.

–På svenska också: delnät. På engelska: subnet eller subnetwork.

[internet] [ändrad 7 januari 2019]