Delicious

en uppköpt och nerlagd webbplats som hanterade bokmärken (favoriter) åt användarna. – Delicious köptes i juni 2017 av företaget Pinboard (pinboard.in). Delicious användare kunde efter köpet ha kvar sina bokmärken ett tag, men inte lägga till nya. De kunde också flytta sina bokmärken till Pinboard (som är en avgiftsbelagd liknande tjänst). – Delicious fungerade så att dels kunde  varje användare komma åt sina egna bokmärken oavsett vilken dator och webbläsare hon använde, dels kunde man publicera ”sociala bokmärken”, som man ville dela med andra. – Delicious grundades 2003 av Joshua Schachter (länk) (från 2012), såldes 2005 till Yahoo, som i april 2011 sålde det vidare till Chad Hurley och Steve Chen, grundare av YouTube. – Se del.icio.us (nere sedan sommaren 2018). – Namnet: Sajten hette från början del.icio.us, men 2007—2016 hette den Delicious, vilket också var huvudord i webbadressen. I januari 2016 återgick sajten till del.icio.us som huvudord. Sommaren 2018 tycks varumärket ha avvecklats.

[sociala medier] [uppköpt] [webbtjänster] [ändrad 11 maj 2022]