demonetization

demonetarisering:

  1. – det att ett företag slutar att ge betalt för vissa tjänster och bidrag. – I januari 2018 demonetariserade till exempel YouTube kanaler med under 1 000 följare och mindre än 4 000 timmars visningstid per år. Det innebär att ägarna av de kanalerna inte längre får del av de annonsintäkter som deras bidrag genererar för YouTube. – Läs mer på YouTubes blogg;
  2. – det att en valuta upphör att gälla som betalningsmedel. Det brukar genomföras på så sätt att den valuta som ska demonetariseras senast ett bestämt datum kan växlas in mot en ny valuta. När detta görs motiveras det med att en valuta har blivit värdelös på grund av inflation, eller med att mycket stora belopp är i händerna på kriminella och skattesmitare;
  3. – mycket allmänt: det att man inte längre tjänar pengar på något.

– Jämför med monetization. – Observera att ordet demonetization inte har något med demoner att göra. Det är de‑monetization.

[företag och ekonomi] [20 april 2018]

Dagens ord: 2018-05-04