monetization

monetarisering eller monetärisering – värdering av en vara, tjänst eller annan tillgång i pengar; intjäning av intäkter på en vara, tjänst eller annan tillgång; to monetarize [something]att tjäna pengar [på något]. – Ordet to monetarize används bland annat om det att ett socialt medium ger en andel av sina annonsintäkter till den som har publicerat det som har gett annonsintäkterna. – Se också demonetization.

[företag och ekonomi] [20 april 2018]