depositionstjänst

(escrow service agent) – även betalgaranti – mellanhand vid betalning: ett företag som tar emot köparens betalning för en vara som ett annat företag säljer, och som behåller pengarna tills köparen har tagit emot varan. Om kunden får varan (och godkänner den) betalas pengarna ut till säljaren, annars återgår de till köparen. Genom att använda en depositionstjänst som båda litar på kan säljaren förvissa sig om att köparen kan och vill betala, samtidigt som köparen inte riskerar att förlora pengar om säljaren inte levererar. Depositionstjänster är vanliga vid affärer på internet. – Jämför med remburs.

[betalningar] [handel] [ändrad 12 februari 2019]