device-as-a-service

(DaaS) – hårdvara som tjänst – tjänst där tjänsteleverantören förser kunden med datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan utrustning samt ser till att den fungerar och förser den med förbrukningsmaterial. Utrustningen tillhör leverantören, som i vissa avtal även kan få avgöra, till exempel, hur många skrivare kunden verkligen behöver.

[hårdvara] [ord på as-a-service] [ändrad 19 augusti 2020]

Dagens ord: 2020-11-04