digital chalking

”digital kritning” – registrering av att ett fordon stått parkerat sedan en viss tidpunkt genom användning av digitala foton (i stället för markering med krita och anteckning av klockslaget).

[bilar] [ändrad 11 februari 2021]