digital loop carrier

(DLC) – utrustning som omvandlar ett antal telefonsamtal till en sammansatt (multiplex) digital signal. Vanligen är det upp till 24 telefonsamtal som kombineras. Den sammansatta signalen kan sedan enkelt sändas genom kopparkabel eller fiberkabel. Används för kommunikation mellan telestation och företag med många linjer eller mellan telestation och grupper av vanliga abonnenter.

[telekom] [ändrad 20 januari 2020]