Digital news initiative

(DNI) – satsning på kvalitetsjournalistik i ett samarbete mellan Google och europeiska nyhetsmedier. DNI startade 2016. Det handlar huvudsakligen om verktyg för journalistik och publicering. Ett konkret resultat är Ac­cel­e­rated mobile pages (AMP), ett webbsideformat för snabb inläsning av tid­nings­sidor på mobiltelefoner. – Se digitalnewsinitiative.com.

[massmedier] [ändrad 4 april 2017]

Dagens ord: 2017-04-04