direct attached storage

(DAS) – datalagring enligt principen att varje server i ett nät ensam disponerar ett bestämt datalagringsutrymme. Tekniken är enkel men oekonomisk, eftersom en server som behöver mer lagringsutrymme inte kan utnyttja andra servrars lediga utrymme.

[datalagring] [ändrad 20 januari 2016]