diskduplicering

(disk duplexing) – lagring av samma data samtidigt på två hårddiskar (som skydd mot dataförlust): en mer avancerad form av spegling. Vid vanlig spegling styrs båda diskarna av samma styrenhet, så om styrenheten krånglar blir det fel på båda diskarna. Vid diskduplicering har diskarna var sin styrenhet, så om den ena styrenheten krånglar slås bara den ena hårddisken ut, men den andra fortsätter att fungera.

[it-system] [ändrad 14 augusti 2014]