spegling

en metod för säkrare datalagring: alla data på en hårddisk lagras också på en annan hårddisk. Detta görs löpande med automatik. Spegling ger både ökad driftsäkerhet och högre datasäkerhet, se redundans. Det motsvarar den näst enklaste formen av RAID. – Ordet spegling används ibland också om hårdvara där alla komponenter är dubblerade för driftsäkerhetens skull. – På engelska: mirroring. – Läs också om diskduplicering.

[datalagring] [ändrad 2 oktober 2018]