dm-crypt

ett program som krypterar filerna på hårddisken i Linuxsystem. Det är en efterföljare till Cryptoloop. Förkortningen dm står för device-mapper, ett annat program som krävs för att dm‑crypt ska fungera. Device-mapper är ett program som gör att man kan hantera diskarna i ett Linuxsystem som logiska volymer, alltså lägga upp ett filsystem oberoende av filernas plats på de fysiska hårddiskarna. – Mer om dm‑crypt på denna webbsida.

[kryptering] [ändrad 17 december 2019]