dog food

”eat your own dog food” – använd dina egna produkter i verksamheten – ”lev som du lär”. Vanligt uttryck i amerikanska företag Kallas också för dogfooding. – En mer tilltalande variant: drink your own champagne.

[företag och ekonomi] [jargong] [ändrad 13 september 2019]