dog whistle

i politik: formulering som låter oskyldig för de flesta, men som har en speciell betydelse för en viss grupp. Alltså som en hundvisselpipa: bara hunden hör. Genom att använda hund­vissel­pipe­for­mu­le­ringar kan man hävda att man är ”politiskt korrekt”, men de man vänder sig till förstår att man inte är det. Termen används i diskussionen om hat och des­infor­ma­tion på nätet.

[diskussioner] [politik] [språk] [ändrad 3 april 2020]