dot-commie

(””dot-kommunist””) –– en som anser att allting på internet ska vara gratis och fritt för alla att använda. –– Ordet är hopsatt av dotcom och commie – kommunist. – Fler ord på dot, klicka här.

[gratis] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 3 september 2017]