driftsättning

flytt av ett utvecklat system till den it-miljö där det ska användas. Det kan vara ett helt nytt system eller en uppgradering. Driftsättning omfattar, före flytten, testning av systemet, ofta inte bara i testmiljö (hos utvecklaren) utan också dessutom i en verifieringsmiljö, som är så lik produktionsmiljön som möjligt, och som ofta finns hos beställaren. Driftsättningen ska också planeras och ledas. Det kan vara en tidskrävande process som kräver att beställarens hela system stängs av helt eller delvis under en tid.  – På engelska: placing in service, commissioning, deployment. – Man skiljer ibland mellan driftsättning och produktionssättning. Driftsättning är då antingen stadiet före produktionssättning eller ett övergripande begrepp som omfattar produktionssättning. Produktionssättningen omfattar alla de anslutningar och inställningar som måste göras för att det nya systemet ska fungera i produktionsmiljön.

[systemutveckling] [14 juni 2019]