driftsättning

process där man gör utplacerad funktionsduglig utrustning klar att sättas i drift. – Att driftsätta är alltså sådant som att koppla in alla sladdar, göra inställningar och att förse utrustning med förbrukningsmaterial. Det kan göras med nyanskaffad utrustning eller med befintlig utrustning efter ett avbrott. – På engelska: placing in service, commissioning, deployment.

[drift] [14 juni 2019]