deployment

  1. – utplacering, driftsättning, produktionssättning – to deploy – att utplacera, att driftsätta. – En från början militär term som också används om it-system. To deploy kan ofta hellre översättas med att ta i bruk eller att driftsätta; ibland även med att använda. Att utplacera är den vanliga militära över­sättningen av to deploy;
  2. – a deploy – en utplacering – det att ett färdigt program, en funktion eller en tjänst görs till­gänglig för andra. – Jäm­för med implementering.

[it-system] [språktips] [ändrad 5 juli 2020]