drive-by download

obeställd programinstallation – när ett program installeras på en dator via internet utan att ägaren har bett om det eller vet om det. Programmet som installeras kan vara antingen ett oskyldigt program eller ett fientligt smygprogram. Ofta installeras sådana program därför att datorns ägare har laddat ner ett annat program eller använt en tjänst på internet, och kanske då har godkänt nerladdningen i att avtal som hon godkänt utan att läsa det. (Se drive-by.)