drive-by download

obeställd programinstallation – installering av ett program på en dator via internet utan att ägaren har bett om det eller vet om det. – Programmet som installeras kan vara antingen ett oskyldigt program eller ett skadeprogram. Ofta installeras sådana program därför att datorns ägare har laddat ner ett annat program eller använt en tjänst på internet, och kanske då har godkänt nerladdningen i att avtal som hon har godkänt utan att läsa det. (Se drive-by.)

[it-säkerhet] [ändrad 5 december 2020]