DSLAM

(digital subscriber line access multiplexer, ibland …module) – utrustning som i telefonstationen hanterar de enskilda abonnenternas DSL‑anslutningar. En DSLAM förbinder flera abonnenters kopparledningar med en gemensam kabel för anslutning till internet hos operatören.

[dsl] [förkortningar på D] [ändrad 25 november 2019]