dslam

(digital subscriber line access multiplexer, ibland module) – den utrustning i telefonväxeln som hanterar de enskilda abonnenternas dsl-anslutning. En dslam förbinder abonnenternas kopparledningar med en gemensam atm-linje för internetkommunikation.