DSOM

distributed system object model – den distribuerade versionen av objektmodellen SOM (som i stort sett är försvunnen). Fungerar även om objekten finns på olika datorer i nät.

[förkortningar på D] [programmering] [ändrad 8 juni 2018]