Dunbar-tal

(Dunbar number) – förmodad gräns för hur många vänner en människa kan ha. Brukar sättas till 120—150. Den engelske bio­logen Robin Dunbar (länk) hävdar att det är gränsen för hur många män­ni­skor som vi, på grund av hjärnans be­gräns­ningar, kan känna igen och ha stabila rela­tioner med. Detta har betydelse för för­stå­elsen av vänner i sociala nätverk.

[psykologi] [socialt] [ändrad 10 oktober 2019]

Dagens ord: 2015-10-04