dupe

  1. – kortform av duplicate –– duplikat, to dupe – att duplicera. To dedupe – att avlägsna duplikat, att deduplicera;
  2. – även: en som låter sig luras, bedrägeri­offer; to dupe: att lura [någon], att dupera.