dupe

  1. – kortform av duplicate – duplikat, to dupe att duplicera. To dedupe att avlägsna duplikat, att deduplicera;
  2. – även: en som låter sig luras, bedrägeri­offer; to dupe: att lura [någon], att dupera.