duplicering

(duplication) – framställning av en kopia eller ett duplikat (av en fil). – Ett duplikat är en kopia av filen som helhet. För operativ­systemet är duplikatet, bortsett från namnet, identiskt med origi­nalet. – I grafiska användargränssnitt skiljer man ibland mellan att kopiera och att duplicera. Man kopierar en del av en fil eller hela inne­hållet i filen när man arbetar i ett program, men man dupli­cerar den kom­pletta filen. På Mac görs kopi­ering med tangentkombinationen äpple‑C inuti program och dupli­ce­ring med äpple‑D på skrivbords‑ytan. I Windows kallas båda för kopi­ering. (Ursprung­ligen innebar duplicering att man fram­ställde ett doku­ment i två iden­tiska exemplar på papper, varav det ena räknades som huvud­exemplar och det andra kallades för dupli­kat.) – Se också replikera. – På engelska finns också kortformen dupe.

[filer] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 29 april 2018]