duplicering

(duplication) – framställning av en kopia eller ett duplikat (av en fil). – Ett duplikat är en kopia av filen som helhet. För operativsystemet är duplikatet, bortsett från namnet, identiskt med originalet. – I grafiska användargränssnitt skiljer man ibland mellan att kopiera och att duplicera. Man kopierar en del av en fil eller hela inne­hållet i filen när man arbetar i ett program, men man dupli­cerar den kompletta filen. På Mac görs kopi­ering med tangentkombinationen äpple‑c inuti program och duplicering med äpple‑d på skrivbords‑ytan. I Windows kallas båda för kopi­ering. (Ursprungligen innebar duplicering att man fram­ställde ett dokument i två identiska exemplar på papper, varav det ena räknades som huvudexemplar och det andra kallades för duplikat.) – Se också replikera. – På engelska finns också kortformen dupe.

[filer] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 29 april 2018]