deduplicering

(deduplication) – borttagande av onödiga extraexemplar av en fil. Kan göras automatiskt i vissa datalagringssystem som ett sätt att spara utrymme. Deduplicering gäller sådana filer som många användare i ett system sparar i identiska exemplar, oberoende av varandra, till exempel bildfiler, pdf‑filer och Powerpoint‑filer. Vid deduplicering ersätts alla exemplar utom ett av pekare till det kvarvarande exemplaret av filen. – Deduplicering innebär inte att man tar bort säkerhetskopior av filer. – Att deduplicera kallas på engelska också för to dedupe.

[datalagring] [filer] [ändrad 8 november 2019]