DWIM

”Do what I mean” – principen att ett datorprogram ska göra vad an­vänd­a­ren vill att det ska göra, inte nödvändigtvis vad användaren skriver att det ska göra. – Ut­trycket DWIM lär ha myntats av programmeraren Warren Teitelman (1941—2013) som utvecklade ett program som automatiskt rättade vanliga stavfel i programmering.

[användargränssnitt] [förkortningar på D] [18 augusti 2017]