e-anything

raljerande beteckning på alla uttryck som börjar med e- för electronic. Det finns också i‑anything och ord på cyber-.

[uttryck på e–] [ändrad 21 juni 2020]