i-anything

raljerande beteckning på alla uttryck som börjar med i- för internet. Apple har också ett antal produkter med namn på i-. Det finns också e-anything och ord på cyber-.

[jargong] [ändrad 2 april 2018]