e-learning

e-utbildning. Sammanfattande ord för många typer av utbildning som helt eller delvis bedrivs med hjälp av datorer och internet.

[utbildning] [uttryck på -e] [ändrad 20 januari 21016]