e-learning

e-utbildning. Sammanfattande ord för många typer av utbildning som helt eller delvis bedrivs med hjälp av datorer och internet. –Fler uttryck på -e.