e-singel

kort e-bok. – Det finns ingen exakt gräns mellan en e‑bok och en e‑singel, men en e‑singel brukar inne­hålla 5 000 till 30 000 ord. En bok inne­håller ofta 100 000 ord eller mer. Innehållet i e‑singlar är ofta fack­litteratur. – På engelska: e‑single. (Ordet anspelar på singelskivor, vinyl­skivor med en låt på vardera sidan, men där oftast bara den ena låten räknades som viktig.) – Fler ord på e–.

Dagens ord: 2013-12-05