e-singel

kort e-bok. – Det finns ingen exakt gräns mellan en e‑bok och en e‑singel, men en e‑singel brukar innehålla 5 000 till 30 000 ord. En bok inne­håller ofta 100 000 ord eller mer. Innehållet i e‑singlar är ofta fack­litteratur. – På engelska: e‑single. (Ordet anspelar på singelskivor, vinyl­skivor med en låt på vardera sidan, men där oftast bara den ena låten, ”framsidan” räknades som viktig.)

[ord på e–] [e-böcker] [ändrad 8 juni 2020]

Dagens ord: 2013-12-05