eBREV

en kommersiell tjänst som erbjuds av posten (PostNord). Posten åtar sig utskriften av räkningar och andra massbrev för företagens räkning. Företagen behöver bara leverera brevens text och adresser på datafil. Utskrifterna görs så nära mottagaren som möjligt. – Se denna länk. – Jämför med ordet e‑brev.

[skrivare] [ändrad 18 mars 2019]