eBREV

en tjänst som erbjuds av PostNord i samarbete med Strålfors. – Posten åtar sig utskrift av räkningar och andra formulärbrev för företags räkning. Företagen behöver bara leverera brevens text och adresser på datafil. Utskrifterna görs så nära mottagaren som möjligt. – Se denna länk. – Jämför med ordet e‑brev.

[skrivare] [ändrad 27 augusti 2021]