editor

program för framställning och bearbetning av filer, i synnerhet programfiler och webbsidor. – Editorer används för att skriva och ändra programkod, HTML‑kod och skript. En editor är ett slags ordbehandlare, men en viktig skillnad är att en textfil från en editor inte innehåller dold kod med instruktioner för grafisk utformning. Eftersom filerna ska köras som program måste man kunna lita på att de inte innehåller något oväntat. Å andra sidan har editorer ofta kraftfulla verktyg för sökning och ersättning av text.

[ordbehandling] [ändrad 27 april 2022]