edupunk

utbildningsformer som använder internet och annan it‑ba­se­rad teknik i stället för tra­di­tion­ella metoder. – Av edu­cation och punk i betydelsen ”’skit i traditionerna’”. (Jäm­för med cyber­punk.)

[jargong] [utbildning] [ändrad 9 augusti 2017]