edupunk

utbildningsformer som använder internet och annan it‑baserad teknik i stället för tra­di­tion­ella metoder. Av education och punk i betydelsen ”skit i traditionerna”. (Jäm­för med cyber­punk och edutech.)

[jargong] [ord på -punk] [utbildning] [ändrad 28 september 2020]

Dagens ord: 2020-10-05