egenskap

i programmering: en variabel, ett attribut eller annat kännetecken. På engelska: property. Ordet egenskap har olika an­vänd­ning i olika sammanhang. För skill­naden mellan attribut och egenskap, se attri­but. – Utanför it betyder engelska property oftast egendom, men det kan också betyda egenskap – i båda fallen: något man har.

[programmering] [ändrad 6 november 2019]